Menu Close

CropXR werkt aan een internationale uitdaging in een internationale context: veel van onze medewerkers, partners, financiers en andere betrokkenen en geïnteresseerden communiceren onderling in het Engels. Daarom is ook deze website Engelstalig.
Deze pagina vat de belangrijkste informatie over CropXR samen in het Nederlands. Ook zijn er links naar andere Nederlandstalige bronnen.

Ons verhaal

CropXR is een grotendeels virtueel, in Nederland geïnitieerd instituut dat zich richt op de snellere ontwikkeling van extra weerbare (resilient) landbouwgewassen.

Sterkere, van zichzelf meer weerbare gewassen worden de komende jaren cruciaal. Klimaatomstandigheden worden immers steeds extremer en we willen en kunnen tegelijkertijd minder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen gaan gebruiken om de planten te helpen uiteenlopende combinaties en opeenvolgingen van stressvolle condities te weerstaan. Er zal dus steeds meer van onze gewassen worden gevraagd.

Plantenbiologie, kunstmatige intelligentie & modellen

In CropXR ontwikkelen vooraanstaande Nederlandse onderzoeksgroepen en wereldwijd leidende, in Nederland gevestigde plantenveredelingsbedrijven samen een innovatieve methode om tal van landbouwgewassen extra weerbaar te maken.

In een onderzoeksprogramma combineren ze moderne plantenbiologie met kunstmatige intelligentie (AI) en digitale modellen om te begrijpen hoe planten dankzij een complex samenspel van erfelijke factoren externe bedreigingen zoals langdurige droogte, extreme hitte en ziekteverwekkers kunnen weerstaan. Die nieuwe fundamentele inzichten worden direct toegepast om van een aantal modelgewassen sterkere, weerbaarder variëteiten te ontwikkelen die ook in extremer condities duurzaam kunnen worden geteeld.

Klimaatverandering & duurzame landbouw

Versnelde ontwikkeling van extra-weerbare gewassen wordt wereldwijd als dringende noodzaak gezien om te zorgen dat land- en tuinbouw de komende decennia, ondanks klimaatverandering en een transitie naar duurzame landbouw, toch genoeg voedsel en andere plantaardige producten kunnen leveren aan een groeiende wereldbevolking.

Kennis & toepasssingen

CropXR gaat ook actief bevorderen dat de nieuwe kennis snel wordt toegepast in andere landbouwgewassen en in nieuwe vormen van duurzame teelt. Door de nieuwe methode toe te passen zullen bedrijven, gebruikmakend van klassieke óf moderne veredelingsmethoden, sneller zaden, bollen, knollen en andere uitgangsmaterialen op de wereldmarkt kunnen brengen voor gewassen die ook onder extreme omstandigheden goede opbrengsten geven maar toch minder afhankelijk zijn van kunstmest en  bestrijdingsmiddelen.
Het instituut wordt beheerder en aanjager van een (nu al) wereldwijd leidend Nederlands innovatie-ecosysteem voor duurzame gewasveredeling.

Onderzoek, opleiding, ontwikkeling & dialoog

CropXR gaat behalve in fundamenteel en toegepast onderzoek ook investeren in landelijk gedeelde data-infrastructuur. Ook gaat het, samen met instellingen voor academisch, hoger en middelbaar beroepsonderwijs, zorgen dat Nederland straks voldoende professionals heeft die met de juiste kennis en expertise zijn opgeleid.

Bovendien gaat CropXR vruchtbare samenwerking en dialoog onderzoeken en bevorderen met alle partijen die belang hebben bij de wetenschappelijke en de maatschappelijke uitdaging, waaronder boeren, verwerkende bedrijven, consumenten, publieksmedia en overheden in binnen- en buitenland.

Publieke & private deelnemers

In CropXR werken veel publiek en privaat gefinancierde spelers samen.
Onder de publieke deelnemers zijn vooraanstaande kennisinstellingen zoals de Universiteit UtrechtWageningen Universiteit en Research, de Universiteit van Amsterdam, de Technische Universiteit Delft en ‘groene hogescholen’ verenigd in o.m. het Groenpact.
De private sector wordt vertegenwoordigd door Plantum, de koepelorganisatie van ongeveer 250 in Nederland gevestigde grote en kleine producenten van plantaardige uitgangsmaterialen. Deze sector gaat wereldwijd aan kop in de export van uitgangsmaterialen zoals groentezaden, pootaardappelen en bloembollen.
Veel individuele bedrijven investeren daarnaast rechtstreeks in het werk van CropXR en in de doorontwikkeling en productie van een nieuwe generatie, weerbare commerciële gewassen. Het gaat om bedrijven die werken aan de veredeling van groenten, aardappelen en sierplanten, en om bedrijven die werken aan meer generieke veredelingstechnologie.

Economische groei & duurzaamheid

De impuls in het Nederlandse innovatie-ecosysteem rond gewasveredeling geeft in de toekomst behalve duurzaamheid ook een sterke impuls aan de Nederlandse economie. De innovatieve veredelingssector geeft nu al werk aan tienduizenden professionals in Nederland en draagt jaarlijks miljarden euro’s bij aan de Nederlandse economie. Investeringen in CropXR zullen naar verwachting leiden tot sneller groeiende export van weerbare uitgangsmaterialen, maar ook andere sectoren van de Nederlandse economie, zoals de land- en tuinbouw, zullen van de snellere ontwikkeling van extra-weerbare gewassen profiteren.

Financiële partners

Het werk van CropXR wordt mogelijk gemaakt door grote bijdragen van publieke en private financiers. Naast de kennisinstellingen en bedrijven die in het werk van het instituut deelnemen zijn dat de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), het Nationaal Groeifonds en de Amerikaanse Foundation for Food & Agriculture Research (FFAR).